Programmamanagement team iXperium Nijmegen

Om de start van iXperium Nijmegen goed te laten verlopen heeft het dagelijks bestuur van iXperium Nijmegen ervoor gekozen voorlopig drie programmamanagers aan te stellen. Zij zijn al vanaf het begin betrokken bij de oprichting van iXperium Nijmegen en vormen tot 1-1-2016 het programmamanagement team.

Na de zomervakantie zal er een procedure ontworpen en gestart worden voor de werving en selectie van het definitieve programmamanagement.

Contact tussen leerkrachten/scholen/besturen en het iXperium Nijmegen verloopt via de programmamanagers PO. Bij hen kunt u terecht met al uw vragen over het iXperium. Ook de planning van school- en klasbezoeken aan het iXperium Nijmegen gaat via hen.

Het programmamanagement team bestaat uit:

Peter Jilesen       
peter.jilesen@ixperium.nl
Aanspreekpunt voor: – Optimus – SPO Venray

Pieter van Rooij
pieter.vanrooij@ixperium.nl
Aanspreekpunt voor: – Conexus – Stichting Sint Josephscholen

Marinus Janssen Steenberg
marinus.janssensteenberg@ixperium.nl
Aanspreekpunt voor: – Lijn 83 – SPO Groesbeek – SPO Maas en Waal

Het PMT zal zich het komende halfjaar, in nauw overleg met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de HAN, vooral bezig houden met de volgende taken:

  • Profilering iXperium naar de scholen en de leerkrachten.
  • Aansturen, professionaliseren van de mediamentoren, vooral in het kader van de diverse aan te bieden arrangementen en de ontwikkelkringen met design teams.
  • Organiseren iXpiratiemiddag in het najaar van 2015.
  • Bijeenkomsten met de programmaraad.
  • Uitslagen en kansen naar aanleiding van de 0-meting in relatie tot de iXperium Academie.
  • De dagelijkse en praktische gang van zaken in het fysieke iXperium centrum.
  • Samenwerking met het iXperium in Arnhem.

Deel dit artikel