Raamdonk verdient Daltoncertificaat!

Op 16 mei 2012 vierde basisschool De Raamdonk een speciale Raamdonkdag. De Raamdonkdag is een jaarlijks terugkerende feestdag voor alle kinderen van de school. Wij vinden dat ‘samen vieren’ een onderdeel is van het leren op school. Dit jaar had De Raamdonkdag een speciale invulling, de redenen daarvoor staan hieronder aangegeven.

Daltonschool

Zo’n 5 jaar geleden heeft het team van De Raamdonk de keuze gemaakt om van de school een Daltonschool te maken. De achterliggende gedachte was dat met de keuze voor een duidelijk profiel het voor de ouders die een school willen kiezen voor hun kind gemakkelijker is om te weten wat er van de school verwacht mag worden. Een Daltonschool is erkend door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV), het predicaat ‘Daltonschool’ is een kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk wordt overigens gegeven aan de hand van de invulling van het onderwijs, het zegt niets over de resultaten die met dat onderwijs behaald worden (daarover doet de onderwijsinspectie een uitspraak).

Om in aanmerking te komen voor dit predicaat moet de school een heel traject afleggen, waarbij ontwikkeling bij de leerkrachten op schoolniveau moet plaatsvinden. Dat gebeurt door middel van scholing, het bijwonen van regiobijeenkomsten voor Daltoncoördinatoren en directeuren en natuurlijk het invoeren van veranderingen op school. De veranderingen die zichtbaar zijn hebben vooral te maken met het ‘klassenmanagement’. Een aantal middelen die hiermee te maken hebben zijn ‘het stoplicht’, ‘het blokje’, ‘de weekplanner’, ‘het maatjesbord’, ‘handelingswijzers’ en de door ons zelf ontwikkelde ‘geluidsindicator’.

Achter de inzet van deze middelen  zit een basisgedachte die in de jaren ’20 van de vorige eeuw gestalte is gegeven door Helen Parkhurst uit Amerika. Zij werkte in het plaatsje Dalton op een klein dorpsschooltje met een in leeftijd en capaciteiten zeer uiteenlopende groep leerlingen. Om de leerlingen zo veel mogelijk leerrendement te laten behalen besloot zij het tot dan toe geldende klassikale onderwijs los te laten en leerlingen meer onderwijs op maat te geven in kleine groepjes. Daarvoor moesten de leerlingen een aantal basisvaardigheden leren: zelfstandigheid (de leerkracht niet storen als deze met andere kinderen aan het werk is), verantwoordelijkheid (voor het eigen werk), en samenwerking (elkaar helpen als de leerkracht niet beschikbaar is). Deze pijlers staan nog steeds centraal in het Daltononderwijs. Om de middelen die hierboven genoemd zijn goed in te kunnen zetten zal aan de basishouding van de kinderen gewerkt moeten worden en dat heeft ook tijd nodig (ook bij leerkrachten!).

 

Op De  Raamdonk zitten de leerlingen gewoon in leerstofjaarklassen (op leeftijd) bij elkaar. Toch is er in één groep vaak sprake van niveauverschil op de diverse vakgebieden. Door de leerstof gedifferentieerd aan te bieden (op minimumniveau, op basisniveau en op uitgebreid niveau) kunnen we alle leerlingen uitdagen en aanspreken op wat ze kunnen. Zo hoeven ze dus niet onder of boven hun niveau te werken. De indeling in niveaugroepen gebeurt per vakgebied.

Op 6 maart 2012 is er een visitatiecommissie vanuit de NDV op De Raamdonk geweest. Tijdens de visitatie werden alle groepen bezocht, en werden gesprekken gehouden met de directie, intern begeleider, Daltoncoördinatoren, leerlingen, ouders en een vertegenwoordiger van OPTIMUS (het bevoegd gezag, bestuur). Aan het eind van de dag werd door de commissie aan het team medegedeeld dat de zij De Raamdonk zouden voordragen aan het bestuur van de NDV om het predicaat te verlenen. Ze waren zeer te spreken over de ontwikkeling van De Raamdonk en hetgeen ze in de praktijk gezien hebben. Wij waren daar uiteraard zeer blij mee. Inmiddels heeft het bestuur van de NDV de voordracht omgezet in een erkenning, en op 16 mei zal de voorzitter van de Regio Zuid van de NDV (Vera Tonino) het Daltonpredicaat uit komen reiken.

Nieuw logo

Bij het ‘samensmelten’ van de kleuterschool met de lagere school tot basisschool in 1985 werd een nieuwe naam aan de school gegeven. Vanaf toen heet de school De Raamdonk, naar de rivier die achter de school stroomt. Daarbij werd een nieuw logo in gebruik genomen. Door de jaren heen is dat logo weinig tot niets veranderd. De school wel, tijd dus voor een nieuwe huisstijl die past bij deze tijd. Op de ‘Daltonmanier’, waarbij bij alle geledingen van de school om inbreng is gevraagd, is een professionele vormgever aan de slag gegaan. Via moodboards konden leerlingen, leerkrachten en ouders ideeën inbrengen waarvan zij vonden dat het bij ‘de nieuwe Raamdonk’ past. De kernwoorden daarbij zijn (naast de Daltonpijlers): veilig, betrouwbaar en vernieuwend.

 

Met deze gegevens is de vormgever aan de slag gegaan en hij is gekomen tot een ontwerp dat inmiddels aan een vertegenwoordiging van de school is gepresenteerd. Vandaag is de algemene presentatie. De Raamdonk kan met dit nieuwe logo en de daaraan gekoppelde huisstijl weer jaren vooruit!

Speelplaats

Na de verbouwing in 1996 zijn diverse speeltoestellen op de speelplaats gezet. Hier is de afgelopen jaren enthousiast gebruik van gemaakt en inmiddels zijn deze toestellen versleten, onveilig geworden en verwijderd. Nieuwe speeltoestellen kosten, mede vanwege de vele veiligheidseisen die eraan gesteld worden, veel geld. Dankzij de Ouderraad, sponsoring van De Rabobank en een investering door de school is er budget gekomen voor een nieuwe inrichting van de speelplaats. Samen met de leerlingenraad is gekeken naar waar de kinderen behoefte aan hebben en dit is gekoppeld aan het beschikbare budget. We beschikken nu over een sportplein, een groot en klein klimtoestel, duikelstang, ‘kletsbankjes’, hinkelbanen, zandbak en een klimwand. Kortom: voor elk wat wils. Vandaag wordt het nieuwe grote klimrek in gebruik genomen.

De verbouwing

Deze is inmiddels al een jaar geleden afgerond. Door een aantal binnenmuren te verwijderen is de ruimte aangepast en zijn er 3 ‘leerpleinen’ gecreëerd waar kinderen onder toezicht samen kunnen werken (één van de Daltonpijlers). Zowel leerlingen als leerkrachten zijn bijzonder te spreken over deze ruimtes. Daarnaast is er ook een warmte-terugwininstallatie geplaatst. Beide projecten zijn voor het grootste gedeelte gerealiseerd vanuit gemeentesubsidiegelden.

De dag bestond uit een officieel gedeelte waarin het Daltoncertificaat werd overhandigd, het nieuwe logo werd onthuld en het speeltoestel in gebruik werd genomen. Gasten hierbij waren: Vera Tonino (NDV), Erwin Ruedisueli (Rabobank) en Gert Thijssen(OPTIMUS Primair Onderwijs).

Om 9:15 begon dan het feestprogramma, dat bestond uit een optreden van kindercabaretgroep Stormkracht 4 en een aantal workshops voor de kinderen. Uiteraard was er tussendoor een pauze waarin de kinderen het nieuwe speelplein in gebruik konden nemen.

 

Deel dit artikel