School Video Interactie Begeleiding

Wil je je onderwijs verder ontwikkelen? Pak dan de kans en maak gebruik van School Video Interactie Begeleiding. Dit biedt je de mogelijkheid om op je eigen werkplek de interactie met je groep of de individuele leerling te optimaliseren. Je kunt je functioneren in een drietal bijeenkomsten aanmerkelijk ontwikkelen. 

  • Film als hulpmiddel bij het reflectieproces.
  • Begeleiding en coaching met de nadruk op het leerproces van de leerkracht.
  • Bewustwording van de interactie met groep of individuele leerling.
  • Film als krachtig hulpmiddel om competenties te vergroten.
  • Professionalisering van de kwaliteit van het onderwijs
  • Leerkracht bepaalt zelf wel onderdeel van het onderwijs aan bod komt en op welk tijdstip
  • In het feedbackgesprek kunnen nieuwe inzichten ontstaan en formatie uitgewisseld worden
  • Leerkracht en coach bepalen samen de ontwikkelingspunten
  • Begeleider brengt geen mondeling of schriftelijk verslag uit aan derden
  • Leerkracht bepaalt na tussentijdse evaluatie of het traject wordt voortgezet.

Wie durft een SVIB-traject aan?

SVIB begeleider: Gabby ter Beek 024 3236278  gabby.terbeek@optimusonderwijs.nl Klik hier voor een  informatief filmpje van Leerkracht 24

Deel dit artikel