Aantal Leerlingen

92

Directie

Harriët van Duren

Ieder kind heeft zijn eigen historie, eigenschappen en thuissituatie. Wij weten hoe belangrijk het is om met hart voor kinderen aandacht en warmte te bieden en recht te doen aan hun ondersteuningsbehoeften. 

Ons team heeft de kennis en ervaring om juist voor kinderen bij wie het niet vanzelf gaat, resultaten te behalen. Door goed te kijken naar wat een kind nodig heeft, begeleiden we kinderen stap voor stap bij hun ontwikkeling, zodat ze met een positief zelfbeeld tot leerprestaties komen en op het juiste niveau verder kunnen. Onze aanpak is beproefd.

We zien kinderen die eerder op een andere school helemaal zijn vastgelopen bij ons binnenkomen met veel onzekerheid. Waar ik van geniet, is dat je vaak al na een paar weken zo’n kind ziet opbloeien. Zo’n kind zegt dan thuis: mam, nu snap ik ineens wat de juf bedoelt. – Harriët van Duren

In de beschikbare schooltijd weten we maximaal mogelijke opbrengsten te behalen. Met aandacht en vertrouwen scheppen we voorwaarden waarin kinderen succeservaringen kunnen hebben op verschillende leergebieden. En dat werkt ontzettend motiverend. We trekken samen met ouders op om onze ondersteuning zo goed mogelijk op de behoeften van het kind af te stemmen. Als ze uitstromen naar het vervolgonderwijs hebben kinderen geloof in eigen kunnen, zijn ze zelfredzaam en zijn ze in alle opzichten gegroeid in hun kennis en vaardigheden.


Geef het door