Show me your world

15 januari 2020

Als we meer kennis zouden hebben van andere culturen, er meer mee in ervaring zouden komen, dan is er meer begrip en wordt het fijner samen leven. Dit is de visie en een belangrijke drijfveer van Imke Kosman en Maaike Simons, leerkrachten van De Weijerwereld uit Boxmeer. Eerder verscheen er al een artikel over hun vorige internationaliseringsproject, dit jaar pakken ze het nog grootser aan. 15 Juli 2019 hebben ze te horen gekregen dat hun eigen initiatief en inzending voor een nieuw project is goedgekeurd door Erasmus+. Deze Europese instantie verdeeld budgetten voor internationalisering binnen het onderwijs. Het voorstel “Show me your world” werd als zeer goed beoordeeld. Imke en Maaike zijn inmiddels hard bezig om dit internationale kunst- en cultuurproject handen en voeten te geven.

Het projectvoorstel is samen met een school in Polen opgezet. Dat De Weijerwereld een dergelijk project initieert is bijzonder. Er zijn maar zeven basisscholen in Nederland die meedoen aan een traject dat gesubsidieerd wordt door deze grote Europese stichting. Goed initiatief wordt beloond en krijgt een vervolg. In oktober zijn Imke en Maaike afgereisd naar Polen, waar zij naast de Poolse leraren ook collega’s uit Turkije, Ierland en Griekenland ontmoetten. Het betrof een lerarenuitwisseling, de eerste van de twee die bij dit project horen. Natuurlijk zijn er ook leerlingenuitwisselingen, drie maar liefst. (Van 22 maart tot en met 28 maart gaan 8 leerlingen uit groep 8 en 3 leerkrachten van De Weijerwereld op uitwisseling naar Ierland).

Samen tegen polarisatie

De laatste jaren lijkt de angst voor en het onbegrip van andere culturen te groeien. In veel Europese landen wordt het politieke klimaat meer en meer beheerst door rechts, soms zelfs extreemrechts. Begrip voor anderen is iets dat ingebakken zit in het onderwijs, samen is de basis van iedere school. Imke en Maaike willen door kennis van andere culturen de (gevoelsmatige) kloof verkleinen en het begrip vergroten. Nieuwsgierigheid mag geprikkeld worden. Kunst en cultuur zijn prachtige handvatten om deze grotere doelen te verwezenlijken. Extra bijzonder is dat binnen “Show me your world” zowel Turkije als Griekenland meedoen. Er hebben in het verleden veel conflicten tussen deze landen plaatsgevonden en ook vandaag de dag zijn er nog flinke spanningen. Als kinderen kunnen samenwerken en elkaar respecteren, dan wordt er een generatie gevormd die respectvoller met elkaar zal omgaan.

Het doel is om kinderen om te leren gaan met een globaliserende wereld, waarin veel schijnbare tegenstellingen zijn.

Ik en wij

Het project is opgezet rondom drie periodes en deze drie niveaus zijn ook de leidraad voor een bezoek aan ieder land:

  • Me: Our ways of life

Hoe ziet mijn directe omgeving eruit? (gezin, hobby’s)

  • My community: Our traditions

Hoe ziet de omgeving eruit? (omgeving, stad, dorp, natuur)

  • My country: Our national treasures

Wat zijn de schatten en cultureel erfgoed van het land? (architectuur, natuur, kunstenaars)

Het ondergeschoven kindje

Kunst en cultuur krijgt in het onderwijs niet altijd de aandacht die het verdient. Dit Erasmus+ project geeft het de ruimte en laat het zelfs de binding zijn tussen de verschillende scholen, landen en culturen. De Poolse school heeft een website opgezet waar de opbrengsten van het project gedeeld worden. Op De Weijerwereld wordt er regelmatig even door de kinderen bekeken wat hun leeftijdsgenoten in Turkije, Polen, Ierland en Griekenland gemaakt hebben. Het blijft niet alleen bij het digitale werk: Ieder land maakt een kalender met feestdagen, op drie van de unieke feestdagen van een ander land worden er kaarten toegestuurd namens de vier overige deelnemende landen. Natuurlijk is dit postmoment een mooie aanleiding om klassikaal te praten over culturen en religies.

Een kunstzinnig moment zit hem in het ontwerpen van logo’s. Een dergelijk groot project heeft natuurlijk een eigen logo nodig. In ieder land zijn door groep 7 en groep 8 logo’s ontworpen. Groep 1 tot en met groep 6 heeft vervolgens de drie beste exemplaren geselecteerd. 26 November is er een livestream waarin groot uitgepakt wordt. Op een songfestivalmanier worden de 15 winnende logo’s gepresenteerd, waaruit een ultieme winnaar wordt gekozen.

Bekend is bemind

Imke en Maaike hebben afgelopen oktober weer aan den lijve ondervonden hoeveel rijkdom het geeft om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe onbegrip of onwetendheid door middel van gesprek omgezet worden in begrip en respect. Hun enthousiasme is groot en ze hopen dat over te brengen op al hun collega’s, leerlingen en ouders. Ben jij enthousiast geworden en vraag je je af wat de mogelijkheden zijn voor jouw school? Neem contact op met Imke Kosman en Maaike Simons, zij vertellen je er graag over.


Geef het door