Aantal Leerlingen

110

Directie

Marijn Erkens

Kinderen van nu zijn de wereldburgers van morgen. De steeds complexer wordende samenleving vraagt een palet van vaardigheden zoals kritische denkvaardigheden, oplossingsvaardigheden, zelfverantwoordelijkheid, creatieve vaardigheden en het vermogen om samen te kunnen werken. De St. Jozefschool maakt daarvoor gebruik van het werkconcept Critical Skills.

Dat gaat uit van een ontwikkelingsgericht mensbeeld waarin het unieke van het individu en de verbondenheid met de ander tot uitdrukking komt. Wij bieden leerlingen uitdagende vragen in telkens wisselende kernconcepten, waarmee ze zelfstandig of samen aan de slag kunnen. Leerlingen leren dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn, leren verbanden te leggen en maken gebruik van ICT. Vragen die telkens terugkeren zijn: wat weet ik al, wat wil ik leren en hoe wil ik leren? We besteden veel aandacht aan positief gedrag, eigenaarschap en resultaatgericht werken. Ons team weet goed af te stemmen op het welbevinden van kinderen. Gaat de duim omhoog, dan is het oké, gaat de duim naar beneden, dan wordt daar meteen iets mee gedaan.

Ik sprak met mediatoren over hun bemiddelende rol in een vreedzame school. Wat me opviel was hun enorme drive om veiligheid voor leerlingen te borgen en in contact te blijven. Diezelfde trots zie ik bij kinderen als ze betrokken worden bij activiteiten met ouders en leerkrachten. Je ziet ze groeien. – Piet de Jongh


Geef het door