Site collectieve regeling

6 maart 2018

Optimus vindt het belangrijk dat haar medewerkers gezond blijven, maar we weten dat dit helaas niet voor iedereen realiseerbaar is. Als werkgever willen we je ondersteunen bij het voorkomen van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat we een collectieve inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten.  Voor alle informatie rondom deze regeling voor Optimus medewerkers is een speciale informatiesite gemaakt.  Daarop alle ins en outs aangaande deze collectieve regeling.


Geef het door