SPETTERENDE OPENING IXPERIUM

Onder overweldigende publieke belangstelling is afgelopen woensdag 23 februari ONS spik-splinter nieuwe inspiratie en experimenteer centrum bij de HAN in Nijmegen geopend. Bijna alle Optimus scholen waren vertegenwoordigd middels leerkrachten, ICT coördinatoren en/of directeuren. Zij hebben al kennis kunnen maken met het inspiratie gedeelte van het nieuwe centrum. Daarnaast komen er nog twee instructielokalen beschikbaar waar alle ICT middelen die in ruime mate voorhanden zijn kunnen worden uitgeprobeerd of geleend.

Zo zijn er veel dus uitdagende leermaterialen die voor jullie klaar staan. Tablets in alle vormen en maten, drie D printer, Lego mindstorms, een drone, Google Glass, mobiele devices in allerlei maten en vormen, Makey Makey, verschillende touch screens, een heuse filmstudio waarin binnen de kortste keren een professionele video gemaakt kan worden. Kortom te veel om op te noemen. Kom maar snel met je groep of team een kijkje nemen en onder begeleiding van een mediamentor of Pabostudent kennis maken met de mogelijkheden voor het onderwijs in de 21 ste eeuw!

Bezoeken iXperium

We zijn vier dagen per week open. Woensdagen zijn we gesloten. Tijdens de ochtenden, 10.00 tot 12.30 uur, stellen we onze ruimtes en ICT-devices beschikbaar. Willen de leerlingen na een robotica-arrangement doorgaan met spannende Lego-opdrachten? Zoeken de plusleerlingen een ruimte om te werken met tablets en laptops? Alles is mogelijk in het iXperium, mits het gaat om ICT-rijke programma’s.

Ook de middagarrangementen worden begeleid door iXperium-medewerkers en studenten van de Pabo; begeleiding door ouders is dus niet nodig. Tijdens een korte pauze krijgen de leerlingen limonade en wat lekkers aangeboden. Deze arrangementen vinden standaard plaats tussen 13.30-16.00 uur, maar natuurlijk kunnen wij ook rekening houden met de tijden van de school.

Doelstellingen

De doelstelling van het iXperium is leerprocessen in het basisonderwijs met behulp van ICT zo in te richten dat er meer recht wordt gedaan aan de verschillen tussen leerlingen en het onderwijs effectiever en uitdagender wordt. Dat betekent dat er tijdens onze programma’s ruimte is voor differentiatie, maar ook dat we ons richten op leerling én leerkracht. De nadruk van onze schoolprogramma’s ligt op de leerkracht, omdat de leerkracht kan zorgen voor innovatie in het onderwijs. Voor de leerkracht hebben we dan ook bij elk arrangement een ander aandachtspunt, waaraan de leerkracht tijdens het bezoek werkt.

De bezoekende leerkrachten en groepen kunnen kiezen uit de volgende arrangementen:

1 Introductiearrangement

foto 4In dit arrangement maken de leerlingen kennis met 6 verschillende ICT-middelen: zowel robotica als games en tablets komen aan bod. We bieden dit arrangement aan voor alle groepen van het basisonderwijs. Dit arrangement is niet gericht op één specifiek vak, maar toont meerdere aspecten van de inzet van ICT-devices. De begeleidende leerkracht maakt foto’s van de leerlingen en deze foto’s worden door ons team direct naar school verzonden.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Talentontwikkeling: de leerkracht maakt foto’s van de leerlingen en vult een observatieformulier in, gericht op de talenten van de leerlingen.

2 Robotica

Er wordt wel gezegd dat programmeren een verplicht vak zou moeten worden op de basisschool. Kinderen zullen in de toekomst steeds meer robots tegenkomen in het dagelijkse leven en er worden nu al veel banen aangeboden in de wereld van de robotica. In dit arrangement discussiëren leerlingen over robotica en programmeren ze hun eigen robots. De leerlingen programmeren onze Lego Mindstormsrobots en laten ze een parcours rijden op onze speciale Marstafel. Dit arrangement is geschikt voor midden- en bovenbouwgroepen.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Probleemoplossend werken: de leerkracht observeert en vergelijkt de vaardigheden die leerlingen tonen bij het probleemoplossend werken en het werken volgens een vaste instructie. De leerkracht bedenkt lessituaties in de eigen klas waarbij probleemoplossend werken mogelijk is.

3 Taal en ICT

foto 4Het aanleren van taalvaardigheden met behulp van mobiele telefoons en tablets neemt een enorme vlucht. Inmiddels bezit meer dan de helft van de leerlingen van groep 8 een smart-phone en lijkt het handig en effectief deze apparaten in te zetten voor goed onderwijs. Ook spelen veel directeuren en leraren met de gedachte tablets aan te schaffen voor (een deel van) de leerlingen. De eerste digitale taalmethodes zijn inmiddels verschenen en elke dag komen nieuwe taalapps op de markt

In dit arrangement maken de leerlingen gebruik van allerlei ICT-devices en apps, die zich richten op alle aspecten van taal. We bieden Taal en ICT aan voor alle groepen van het basisonderwijs.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Materiaalkennis: de leerkracht vergelijkt het werken met verschillende mobiele devices en geeft aan welk van deze devices het meest geschikt is voor de eigen klassensituatie.

4 Naar buiten met ICT

Vind u het belangrijk dat uw leerlingen in en van de wereld leren? Dan is dit arrangement echt iets voor u en uw leerlingen. Met behulp van onder andere tablets en mobiele telefoons ontsluit het iXperium samen met u de wereld voor de leerlingen. Hierbij is ons uitgangspunt om onderzoekend te leren in de directe omgeving van de school. We bieden arrangementen aan voor leerlingen van midden- en bovenbouwgroepen.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Omgevingsonderwijs: de leerkracht inventariseert de mogelijkheden die de eigen schoolomgeving biedt en geeft aan welke materialen voorhanden zijn in de eigen situatie.

5 Rekenen is leuker als je denkt

Rekenen saai? Wij vinden van niet! Tijdens dit arrangement verbinden we het vak rekenen aan allerlei verschillende ICT-devices. Al dansend, metend en peinzend werken leerlingen aan hun vaardigheden en worden rekensommen aan het dagelijkse leven gekoppeld. Tevens krijgt de leerkracht zicht op het effectief inzetten van ICT bij het vak rekenen. Dit arrangement is geschikt voor midden- en bovenbouwgroepen.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Meervoudige Intelligentie: de leerkracht inventariseert de verschillende intelligenties (volgens Gardner), die aan bod komen tijdens dit programma. Eventueel komt de leerkracht tot een verdeling van de verschillende intelligenties van de leerlingen.

6 De jonge journalist

Op elke basisschool vinden de meest bijzondere activiteiten plaats. Tijdens projecten werken leerlingen aan hun eigen talenten, er komen professoren langs om college te geven en leerlingen bedenken acties om geld op te halen voor het goede doel. Het is jammer dat in de meeste gevallen deze activiteiten niet worden vastgelegd voor andere leerlingen, voor ouders of voor andere geïnteresseerden. Bij het arrangement ‘de jonge journalist’ komen de leerkracht en de klas met een eigen onderwerp naar het iXperium en werken daar aan het vastleggen van een bijzondere gebeurtenis. Zo wordt een echte journaaluitzending gemaakt, wordt er gewerkt aan stop-motion films en aan bijzondere presentaties. De groep verlaat het iXperium met een schat aan ervaringen, maar ook met een prachtig multimedia product. Dit arrangement is geschikt voor midden- en bovenbouwgroepen.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

21 century skills: de leerkracht inventariseert de skills waaraan de leerlingen tijdens dit programma werken en denkt na over de plaats die de skills kunnen krijgen binnen de eigen situatie.

7 Bekijk het lekker zelf! foto 5

Er is bijna niets leuker dan allerlei materialen onder de loep te nemen. Je ziet opeens details die je nog nooit zag. Een microscoop brengt je echter in een totaal andere wereld. Hoewel de ‘ouderwetse’ microscoop een prachtig beeld geeft van deze wereld, zorgen ICT-devices voor nog scherpere beelden.

Tijdens dit arrangement gaan leerlingen aan het werk met (digitale) loepjes, microscopen en camera’s. De leerlingen leren eerst hun eigen preparaten maken en leren werken met allerlei (digitale) onderzoeksinstrumenten. Daarna gaan zij als echte CSI-onderzoekers een moord oplossen.

Het bijzondere van dit arrangement is dat het een vervolg krijgt in de eigen school. Elke school die zich inschrijft voor dit arrangement mag namelijk drie microscopen met toebehoren gratis en voor niets meenemen naar de eigen school! Een geweldig arrangement, speciaal voor bovenbouwgroepen en mogelijk gemaakt door NEOPTA b.v.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Microscopievaardigheden: de leerkracht volgt zelf de instructies over het microscopische practicum en bedenkt waar in de eigen situatie de microscopen ingezet kunnen worden.

8 Maak het nou!

Dit arrangement is bedoeld voor groepen, die met behulp van ICT-devices prachtige producten willen maken. Je creativiteit inzetten om schilderijen te maken op een tablet, om muziek te maken met een Makey Makey of voorwerpen te maken met een 3-D printer; bijna alles is mogelijk. Bij dit arrangement staan natuurlijk de creatieve vakken centraal en de verschillende talenten van de kinderen krijgen alle ruimte. Dit arrangement is geschikt voor midden- en bovenbouwgroepen.

Aandachtspunt voor de leerkracht:

Ontwerpend leren: de leerkracht onderzoekt of de leerlingen alle stappen van het ontwerpend leren aan bod laten komen.

Kosten

De arrangementen worden kosteloos aangeboden . Via de actie kunstbus’ (ervaarhetov.nl) kan goedkoop vervoer geregeld worden.

Welk programma kies ik?

Bekijk vóór het reserveren de verschillende arrangementen goed; bij elk programma staat aangegeven voor welke groepen het geschikt is. Er zijn drie arrangementen die intensief begeleid moeten worden door onze studenten, te weten het Introductiearrangement, Taal en ICT en Rekenen is leuker als je denkt. Deze arrangementen worden aangeboden op dinsdagmiddagen.

Wellicht is het verstandig middels het introductiearrangement de kennismaking met het iXperium te starten. Het is overigens ook mogelijk om samen met je team het introductiearrangement af te nemen. Een bezoek aan het iXperium ter inspiratie, om beelden te vergaren en te discussiëren over hoe het onderwijs in de 21 ste eeuw ook op jouw school vorm kan krijgen, een maatwerkarrangement dus!

Aanmelden kan al door een mailtje te sturen naar: ixperium@optimusonderwijs.nl

 

 

Deel dit artikel