Aanbod coaching binnen Optimus

Sinds januari 2015 geven wij, Karin Willems en Gabby ter Beek, samen uitvoering aan het bovenschools coachen binnen Optimus. Wij willen graag onze krachten bundelen en onze ervaring en deskundigheid inzetten voor het coachen van leerkrachten en op deze manier een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Coachen in het algemeen vindt plaats op verschillende niveaus: zelfreflectie, concreet handelen en persoonlijk leren. Door het voeren van oplossingsgerichte gesprekken wordt samen met de leerkracht (coachee) gekeken naar oplossingen en verbeteringen. De begrippen bewustwording en verantwoordelijkheid staan hierbij centraal. Bewustwording omdat je bewust wordt van patronen en overtuigingen van jezelf en anderen. Dit kan soms confronterend zijn, maar ook verhelderend. Daarna ga je bewuste keuzes maken en neem je verantwoordelijkheid. Je zult dus actief aan de slag gaan en je woorden omzetten in daden.camera

SVIB, coachen met de camera is vooral gericht op drie belangrijke vaardigheden: interactie, didactiek en klassenmanagement. Om de competenties van de leerkracht te vergroten, zijn beelden een krachtig hulpmiddel. De film verduidelijkt en confronteert. De coach gaat binnen het filmmateriaal in eerste instantie op zoek naar de positieve, geslaagde momenten. De kwaliteit van de leerkracht wordt zichtbaar. Door samen naar de beelden te kijken en deze te analyseren met daarbij de juiste vragen van de coach, komt reflectie op gang en wordt men bewust van het eigen handelen. Hierdoor kunnen film en gesprek de kwaliteit van de leerkracht versterken en kunnen vaardigheden waarin de leerkracht minder sterk is zich verder ontwikkelen. Hiermee wordt geoefend en daarvan wordt weer een opname gemaakt. Gedragsverandering treedt op door de nieuwe inzichten.

De twee coaches zijn

Karin Willems

 

Karin Willems heeft een ruime ervaring als groepsleerkracht en als intern begeleider op basisschool De Bongerd in Gassel. In juni 2012 heeft zij haar tweejarige opleiding “Professional coach” afgerond en zij was dan ook erg blij dat Optimus in november 2014 besloot om ruimte te bieden aan een coach vanuit de eigen organisatie.

 

 

 

Gabby ter Beek

 

Gabby ter Beek begeleidt al tien jaar met plezier leerkrachten met de camera. Daarnaast is zij intern begeleider op basisschool De Bogaard in Ravenstein. Zij begeleidt kinderen met een arrangement. Daarvoor was zij werkzaam als remedial teacher en heeft zij ruime ervaring opgedaan als groepsleerkracht en enkele jaren als docent pedagogiek op de HAN.

 

Voor nadere informatie en aanmelden stuur een mailtje naar: info@optimusonderwijs.nl

Deel dit artikel