Symposium ‘Stem van de leerling’

Op donderdag 20 november 2014 vindt er in Rotterdam – op de RDM Campus – een groots onderwijssymposium plaats met als titel ‘Stem van de leerling’.

Onderwijs vormt een van de fundamenten van de samenleving. Het NIVOZ en alle deelnemende partners achten het daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het perspectief dat leerlingen hebben op het onderwijs dat zij volgen. Centraal staat de vraag: Waarom en hoe kan de stem van de leerling(en) gehoord, vergroot en gewaarborgd blijven?

Op dit symposium staan we daarom stil bij het wat, waarom en hoe van leerlingparticipatie. De school ben en maak je immers samen; de kinderen en jongeren samen met volwassenen.

Voor wie?

Welkom op deze dag zijn leraren, leerkrachten en docenten (al dan niet in opleiding) uit po, vo, sbo, mbo, hbo; maar ook welkom zijn teamleiders, schoolleiders, bestuurders, intern begeleiders, pedagogen, en verder iedereen die met kinderen en jongeren werkt in educatieve en pedagogische context.

Vragen

Vragen die wij onszelf en de bezoekers van het symposium stellen zijn:

  • Geven we kinderen en jongeren wel echt een stem?
  • Hoe zou het zijn als kinderen en jongeren konden meebeslissen over wat en hoe ze willen leren?
  • Of als we hen ook over de organisatie en opbrengsten van het onderwijs zouden laten meedenken?

Kinderen en jongeren willen dat graag; meedenken, gehoord en gezien worden in de school. Ze hebben prachtige visies en ideeën over hun eigen rol, de rol van de leerkracht en de school. Zij willen graag deze ruimte en verantwoordelijkheid en kunnen deze ook aan. Laten we hen die ruimte geven en samen onderwijs gaan maken.

Vor meer info: KLIK HIER

Deel dit artikel