Aantal Leerlingen

179

Directie

Patricia Martinus

In onze dorpsschool hechten we veel belang aan veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. We willen dat kinderen zich vanuit geborgenheid optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij staat eigenaarschap over het eigen leerproces centraal. Dat zie je onder andere terug in de kindgesprekken, waarin leerlingen aangeven wat ze willen bereiken, wat ze al weten en wat ze nodig hebben om verder te komen. 

We doordringen kinderen ervan dat fouten maken als vanzelfsprekend hoort bij leren. Bij ons geen rode pen, maar tips en tops. Kinderen kijken hun werkjes zelf na, waarna we samen kijken naar wat beter kan. Ons enthousiaste team is volop in ontwikkeling om vernieuwende elementen in het onderwijs in te voeren, waarmee het leren nóg uitdagender wordt voor kinderen. We zien op alle gebieden dat een positieve houding resultaat heeft. Dat geldt ook voor het bevorderen van gewenst gedrag, waarbij we ouders vragen om medeverantwoordelijkheid te nemen in de thuissituatie. We hanteren hierin heldere afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten. Leerlingen die in groep 8 uitstromen, zijn voldoende gegroeid om zich staande te houden, ze hebben voldoende zelfkennis en eigenwaarde en beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om succes te ervaren in het vervolgonderwijs.

Tijdens een bijeenkomst met ouders gooiden we rode bollen wol door de zaal, zonder daarbij uit te leggen wat de betekenis hiervan was. We zagen meteen allerlei veelzeggende patronen ontstaan, de moeders die serieus keken aan wie ze de bol zouden doorgeven, de vaders die er grappen mee uithaalden. In al die verscheidenheid is er het kind dat ons bindt. – Patricia Martinus


Geef het door