Aantal Leerlingen

154

Directie

Jos Cöp

Basisschool ’t Stekske is een school waar eigentijds onderwijs wordt gegeven vanuit een professionele cultuur. Het team, de ouders en de leerlingen richten zich in nauwe samenwerking op een sterk pedagogisch klimaat waarin leren en breed ontwikkelen sterk met elkaar verbonden zijn. Leren doe je samen, dus dat is ook een belangrijk uitgangspunt.

Er is ruime aandacht voor het goed ontwikkelen van de noodzakelijke vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen. Deze worden vervolgens gebruikt om binnen thema’s nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Het streven is om leerlingen daarbij zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Daarbij worden ze uiteraard begeleid en ondersteund door de leerkracht.  

Het onderwijs op ‘t Stekske is georganiseerd in units. Veel instructies worden gegeven in kleine groepen op jaargroepniveau. Verder werken de leerlingen ook een gedeelte van de dag aan hun persoonlijke weektaak. 


Geef het door