Taalnetwerk Optimus

Historisch moment

Op 23 januari 2013 vond de start plaats van het taalnetwerk van 28 OPTIMUS scholen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat er met zo veel scholen samen een onderwijsinhoudelijke uitwisseling plaatsvond.

 

Doelen van het netwerk

Een belangrijk aspect van het netwerkleren is het elkaar ontmoeten. Doordat je elkaar beter leert kennen, weet je waar wat te halen valt en wat je kunt brengen.

De dwarsverbindingen die ontstaan, zullen leiden tot kwaliteitsverhoging van het taalonderwijs op de OPTIMUS scholen.

Het netwerk heeft daarnaast tot doel de deelnemers kennis in brede zin aan te bieden over de ontwikkeling van het taalonderwijs.

Regiegroep

De inhoud van de netwerkbijeenkomsten zal zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling op onze scholen. Martijn Hensgens van OCGH, Wim Spijkerboer en Jack Daalmans (OPTIMUS directeuren) en Gerry Derks (OPTIMUS academie) vormen de regiegroep van dit netwerk.

Martijn Hensgens is vaste (bege)leider van deze bijeenkomsten.

Het vervolg

De eerste reacties van de deelnemers zijn positief. De bijeenkomst was informatief, vlot en er was een goede balans tussen theorie en praktijk. Aan de regiegroep en de deelnemers van het netwerk de uitdaging om deze lijn vast te houden.

Er vinden dit schooljaar nog 2 netwerkbijeenkomsten plaats op 13 maart en 24 april.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het taalnetwerk.

De regiegroep Taalnetwerk OPTIMUS

Deel dit artikel