Uitnodiging informatiebijeenkomst Master pedagogiek

Tijdens de personeelsbijeenkomsten over professionalisering en het profiel excellente leerkracht in de groep, is aangekondigd dat de schoolbesturen in de regio samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, een masteropleiding aanbieden die perfect aansluit bij het functieprofiel excellente leerkracht in de groep.

Voor deze master is een informatiebijeenkomst gepland op 7 maart aanstaande. In de bijlage hieronder vindt u een uitnodiging met toelichting voor deze avond.

Zoals ik tijdens de genoemde personeelsbijeenkomsten al heb aangegeven, past deze master heel goed in de het professionaliseringsproces van de sector primair onderwijs (en dus ook van OPTIMUS).

Vanzelfsprekend voldoet deze master ook aan de criteria die gelden voor de inzet van de lerarenbeurs.

In de hoop de interesse van velen van u te wekken, beveel ik de uitnodiging, de voorlichtingsbijeenkomst en vooral ook de opleiding van harte aan!

Klik hier om aan te melden

Voor nu een vriendelijke groet en een heel prettige carnaval (vakantie) toegewenst.

Marc van Baast.

Bijlage:

uitnodiging master pedagogiek

Deel dit artikel