Vele wegen leiden naar het onderwijs

3 december 2020

Sinds begin dit schooljaar staat Astrid Bakker niet meer voor de klas, maar is zij directeur op de Kreek’l in Reek. Een mooie stap voor haar, waarmee ze vorm kan geven aan haar ambities. Sommige Optimus-directeuren komen vanuit andere stichtingen of vanuit andere onderwijsinstellingen, anderen groeien vanuit het leraarschap bij Optimus door tot directeur na het volbrengen van de benodigde opleiding. Veel directeuren in het basisonderwijs zijn eerst groepsleerkracht geweest, Astrid dus ook, maar toch heeft ze een iets ander carrièrepad gevolgd dan de meesten.

Als Astrid na het afronden van het VWO gaat studeren wordt het de pabo. Niet iedereen in haar omgeving vindt dit een goed idee, met een vwo-diploma op zak kan je immers “meer”. Toch was het op dat moment de juiste keuze. De ALPO bestond destijds nog niet en Astrid heeft genoeg mogen leren op de pabo. Zelf geeft ze aan dat het voor haar persoonlijke ontwikkeling hele goede en belangrijke jaren zijn geweest, die ze niet had willen missen. Na de opleiding heeft ze zich eerst nog gespecialiseerd in remedial teaching, alvorens ze voor de klas kwam te staan. Na vijf jaar groepsleerkracht te zijn geweest in Uden en Boxmeer

wist ze dat het tijd was voor een nieuwe stap. Een stap waarin ze zich meer bezig zou kunnen houden met de grote lijn en eentje die haar veel variatie en uitdaging zou gaan bieden.

 

Identiteit en onderwijs

De ervaring die Astrid in het onderwijs had opgedaan kwam haar prima van pas in haar nieuwe functie bij het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Enerzijds was ze daar coördinator jeugd- en jongerenwerk, daarnaast was ze beleidsmedewerker onderwijs. In die laatste rol heeft Astrid veel contact gehad met verschillende besturen, scholen en parochies. Belangrijk onderdeel van het gesprek was identiteit in de hedendaagse samenleving. Het werken bij het bisdom was zeer afwisselend, gaf veel intellectuele uitdaging en bracht haar de nodige leidinggevende ervaring. En toch…het onderwijs bleef roepen. Toen Astrid haar eigen kinderen naar de basisschool gingen, realiseerde ze zich dat de basisschool de plek was waar ze zich thuis voelde. Met de ervaring die ze inmiddels had opgedaan met leidinggeven en grote lijnen uitzetten en overzien, wist ze dat ze graag leraren wilde begeleiden en verantwoordelijk wilde zijn voor een school.

 

Kiezen voor het onderwijs

Toen ze nog bij het bisdom werkte, zat Astrid in de maatschappelijk adviesraad van Optimus. Bekend met de ambities en mogelijkheden van de stichting is ze het gesprek aangegaan met het College van Bestuur. Met een leerwerkplek op het Telraam begon ze aan de opleiding basisbekwaam schoolleider. Optimus hecht er veel waarde aan dat de directeuren ruim onderwijservaring hebben. Astrid besloot dus na haar opleiding basisbekwaam eerst opnieuw voor de klas te gaan, daar meer ervaring op te doen en te ontdekken of ze het onderwijs niet was gaan romantiseren. Ze viel enkele keren in op verschillende basisscholen en dat smaakte naar meer. Toen werd ze door het bisdom gevraagd voor een heel mooi project, dat drie jaar zou duren. “Toen moest ik een knoop doorhakken,” zegt Astrid, ”Het bisdom of het onderwijs, het werd de laatste.”

 

In maart 2018 begon Astrid in de schakelklas op de St. Josef in Velp, het volgende schooljaar kon ze beginnen in groep zes op de Kreek’l. In dat jaar is ze opnieuw het gesprek aangegaan met het CvB, waarin ze aangaf dat ze de opleiding vakbekwaam wilde gaan doen, zodat ze uiteindelijk daadwerkelijk directeur zou kunnen worden. Haar ambitie werd beloond en het volgende schooljaar kon ze instromen in het tweede jaar van het management development traject en starten met de opleiding vakbekwaam schoolleider.  Praktijkervaring heeft ze opgedaan tijdens een traineeship op De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay, onder begeleiding van directeur Stijntje van Esch. “De wijze van Optimus, hoe mensen kansen krijgen en mogen groeien is geweldig,” heeft Astrid ervaren. “Er is veel ruimte voor mensontwikkeling, veel steun en kansen. In een traineeship word je begeleid, maar krijg je ook veel ruimte om dingen zelf te doen.” Astrid voelde zich zeer gesteund en goed opgenomen in beide teams van de basisscholen, de begeleiding van Stijntje heeft ze als zeer constructief en prettig ervaren. “Onderwijskundig leiderschap en persoonlijk leiderschap komen heel mooi samen in een traineeship,” aldus Astrid. En einde schooljaar heeft ze deze periode mogen verzilveren met het behalen van haar diploma.

 

Bewegen op je eigen school

Het hele jaar van de studie stond Astrid ook nog bij de Kreek’l voor de klas. Het is niet vanzelfsprekend om schoolleider te worden op de school waar je zelf ook leraar bent of bent geweest. Toen de vacature van directeur vrijkwam op de Kreek’l, zijn er stevige, inhoudelijke gesprekken gevoerd tussen enerzijds Astrid en het CvB en anderzijds tussen CvB en het team van de Kreek’l. Astrid zegt hierover: “Ik ben heel blij dat er zo grondig onderzoek is gedaan naar de vraag of ik de geschikte persoon was om de vacature te vervullen. Als het vanuit vanzelfsprekendheid was, had ik het niet gedaan. Dergelijk keuzes moeten gemaakt worden op inhoud en draagvlak bij het team. Een nieuwe directeur moet passen bij het team en kwaliteit toevoegen, altijd.”

 

Inmiddels is ze alweer weken aan de slag in haar nieuwe rol als directeur. “Het is veel dat er op je afkomt, maar dat is niet erg. Het traineeship heeft me goed voorbereid en daardoor wist ik ook heel goed dat er altijd dingen komen die je niet had zien aankomen. Maar het is genieten, ik zit op mijn plek.”


Geef het door