Vragenlijst professionalisering

Begin van dit kalenderjaar heeft een groot gedeelte van onze collega’s bijgedragen aan de enquête m.b.t. de Optimus Academie in het bijzonder en professionalisering in het algemeen. Gezien het grote aantal deelnemers mogen we de uitkomst als zeer betrouwbaar beschouwen.

In de bijlage vinden jullie de beknopte weergave van de enquête. Met o.a. de uitkomsten van deze enquête willen we het aanbod van de Optimus Academie voor het volgende schooljaar inhoud geven.  De enquête heeft daarnaast ook veel informatie opgeleverd die we in de toekomst kunnen gebruiken bij het vormgeven van Optimus als lerende organisatie.

Voor een verdere verdieping zullen nog enkele directeuren en teamleden uitgenodigd worden om deel te nemen aan een interview m.b.t. beroepshouding/lerende cultuur.

Fijn dat zoveel medewerkers bereid geweest zijn om de enquête in te vullen. We streven er naar om voor de meivakantie het aanbod van de Optimus Academie 2013-2014 te kunnen presenteren.

Klik hier voor de beknopte weergave van de enquête: Rapportage LKR enquête Optimus Academie

Deel dit artikel