Wereldonderwijs

Wereldonderwijs! dat is waar de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn recht op hebben. Kinderen ‘komen in de wereld’. Een wereld met een toekomst die nog ontluikend en ongewis is. Het is onze missie om de kinderen zo goed mogelijk, en op een breed terrein, toe te rusten voor hun rol in de samenleving van de toekomst. We willen hen daarvoor het best mogelijke onderwijs bieden .

In het Optimus Koersplan 2016-2021, Wereldonderwijs!, beschrijven wij waar onze focus de komende jaren naar uitgaat en hoe we ons als organisatie willen door ontwikkelen. De koers is tot stand gekomen met betrokkenheid van kinderen, ouders, leraren, schoolleiders, ondersteuners en andere maatschappelijke belanghebbenden.

Kijk hier om door Wereldonderwijs! te bladeren of kies voor de  verkorte versie.

Hieronder de downloadversie van Wereldonderwijs!


Geef het door