Wereldonderwijs!

Wereldonderwijs!, dat is waar de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn recht op hebben. Kinderen ‘komen in de wereld’. Een wereld met een toekomst die nog ontluikend en ongewis is. Het is onze missie om de kinderen zo goed mogelijk, en op een breed terrein, toe te rusten voor hun rol in de samenleving van de toekomst. We willen hen daarvoor het best mogelijke onderwijs bieden .

In het Optimus Koersplan 2016-2021, Wereldonderwijs!, beschrijven wij waar onze focus de komende jaren naar uitgaat en hoe we ons als organisatie willen doorontwikkelen. De koers is tot stand gekomen met betrokkenheid van kinderen, ouders, leraren, schoolleiders, ondersteuners en andere maatschappelijke belanghebbenden. Wereldonderwijs!

Kijk hier om door Wereldonderwijs! te bladeren of om de verkorte versie te bekijken.

Hieronder de downloadversie van Wereldonderwijs!

Van de totstandkoming van het koersplan hebben we een film gemaakt waarin het proces en het uiteindelijke resultaat wordt weergegeven

Kijk hier voor een korte foto impressie van de Optimus dag op 5 oktober . Daarnaast een impressie van een aantal workshops

Ook het Optimuslied wat door Annemarie de Bie is geschreven en gezongen wordt kun je hier beluisteren:

Deel dit artikel