Zevensprong verdient ISOP label!

Op 15 januari houdt basisschool de Zevensprong aan de Jan van Cuijkstraat 64 te Cuijk een open avond. Op deze avond die van 19.30 uur tot 21.00 uur loopt verzorgen leerkrachten interessante workshops. Tijdens twee workshoprondes krijgen ouders en andere geïnteresseerden meer informatie over hoe de school werkt, maar vooral over wat je als ouder, medeopvoeder kunt doen om je kind(eren) te ondersteunen bij het leren. Tevens is er de mogelijkheid om de school van binnen te bekijken. De Zevensprong zit sinds augustus 2014 in een voormalige ROC gebouw in afwachting op realisatie nieuwbouw.

De Zevensprong werkt al jaren planmatig en innovatief aan partnerschap met ouders. Op deze open avond krijgt de Zevensprong, als 1e school van onze regio, het ISOP label (Innovatie, School, Ouders, Partnerschap) uitgereikt als blijk voor de innovatieve wijze waarop de school werk maakt van partnerschap met ouders.

Scholen kunnen het ISOP-label verdienen, als zij voldoen aan de onderstaande richtlijnen. Dit blijkt uit schoolbezoeken, gesprekken, teambijeenkomsten en documenten-analyse.

  • Ouders zijn welkom binnen de school en het team heeft de intentie om ouders als partners in het onderwijs te betrekken.
  • De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid.
  • De school heeft een plan opgesteld om de ouderbetrokkenheid te vergroten.
  • De school werkt op innovatieve wijze aan het betrekken van ouders.
  • De school wil de opgedane kennis van dit veranderproces delen met andere scholen.
  • De school staat open voor feedback en onderzoek naar de nieuwe aanpak om na te gaan of de innovaties  de gewenste  resultaten opleveren.

 

Het team van de Zevensprong nodigt u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

Open avond basisschool de Zevensprong

Datum:                                  15 januari
Van:                                       19.30-21.00
Adres:                                    Jan van Cuijkstraat 64, 5431 GC Cuijk

Website:                                www.zevensprongcuijk.nl

Te volgen op Twitter:          7sprongcuijk

 

Deel dit artikel