Disclaimer

Privacyverklaring

Inspectie / PO-Raad

Bestuursvisitaties Inspectie van het Onderwijs en PO-Raad:

Klik hier voor het rapport van de Inspectie van het Onderwijs

Klik hier voor het rapport van de bestuurlijke visitatie PO-Raad, d.d. 19 januari 2024

Klik hier voor de zelfreflectie College van Bestuur