Disclaimer

Privacyverklaring

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverband 30-06

Binnen Samenwerkingsverband PO 30.06 werken 96 scholen voor Basisonderwijs,3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 4 scholen voor Speciaal Onderwijs samen in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Maasdonk, Veghel en Sint-Oedenrode.

De missie van dit samenwerkingsverband luidt:
“Partijen zien in het realiseren van Passend Onderwijs in ultieme zin de opdracht die ze hebben om voor alle kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn in de regio betekenisvol onderwijs aan te bieden, dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind als aan de behoeften van de samenleving. Zij beogen daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van de regio waarin zij werkzaam zijn.”

Bekijk de website

Samenwerkingsverband Stromenland

is een samenwerkingsverband passend onderwijs PO (PO 2507). Het betreft een stichting, waarin 25 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken om passend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen in deze regio.

Stromenland heeft als missie: Passend onderwijs voor elke leerling, in de klas, op de school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is ‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’.

Stromenland heeft een bestuur dat richting geeft aan het beleid en de uitvoering hiervan bewaakt.

Bekijk de website