Disclaimer

Privacyverklaring

Directeuren

De schooldirecteuren komen geregeld bij elkaar in het directieberaad overleg (DBO). Onder voorzitterschap van de bestuurders spreken zij samen over onderwijs en ontwikkelingen. Het DBO is beleidsafstemmend, voorbereidend en adviserend aan de bestuurders.

Iedere directeur is gekoppeld aan een bestuurder als eerste aanspreekpunt. Nieuwe directeuren hebben in de beginperiode een ervaren directeur als "maatje". De directeuren onderling hebben geregeld informeel contact afhankelijk van de vraagstukken die spelen. De lijntjes met de medewerkers op het bestuurskantoor zijn kort.

Ten behoeve van de realisatie van de koers is een stuurgroep koersrealisatie ingericht. In de stuurgroep dragen directeuren samen met de bestuurders zorg voor de integrale realisatie van de koers.