Disclaimer

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Optimus verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

U geeft Optimus het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de diensten van Optimus, altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Optimus gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Optimus.

Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan via: secretariaat@optimusonderwijs.nl

Meer informatie over AVG en privacy vindt u hier.