Disclaimer

Privacyverklaring

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de samenleving en heeft als kerntaak het houden van toezicht op de organisatie, meer specifiek op de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en klankbord van de leden van het College van Bestuur. 

Voor een aantal besluiten van het College van Bestuur, zoals het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het meerjaren strategisch beleidsplan, is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

De Raad van Toezicht bestaat uit de onderstaande personen met complementaire achtergronden en deskundigheden. Zij hebben affiniteit met het onderwijs in de regio en zijn ervaren en betrokken.

De Raad van Toezicht van Optimus wordt gevormd door 6 leden:

  • Cyrille van Bragt, voorzitter
  • Lambèrt van Genugten, vice voorzitter
  • Michelle Arets
  • Ans Hoogland
  • Karel van der Velden
  • Jan van de Ven

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat.