Disclaimer

Privacyverklaring

Vertrouwenspersoon

Gonny Driessen
bereikbaar via (06) 109 380 93
g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl

Bij Optimus ben ik, Gonny Driessen, als vertrouwenspersoon aangesteld. Ik ben in dienst van GIMD, een organisatie voor begeleiding en advies bij arbeidsverhoudingen. Gimd functioneert zelfstandig en onafhankelijk en is een onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Naast mijn functie als vertrouwenspersoon ben ik ook schuldhulpverlener bij Grip, ook onderdeel van de Zorg van de Zaak netwerk. Zelf woon ik in de buurt van ’s-Hertogenbosch.

Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen
Je bent slachtoffer van een collega die je pest, intimideert, seksueel lastigvalt, je geweld aan doet of discrimineert. Het houdt niet op en je hebt er veel last van. Of je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat te doen. Als je te maken hebt met dit soort gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenspersonen.Het begrip ‘ongewenst gedrag’ wordt ruim geïnterpreteerd. Naast seksuele intimidatie en discriminatie worden alle vormen van verbale, fysieke en psychische agressie tot ongewenst gedrag gerekend. Ook sociale uitsluiting, negeren, pesten en stalken vallen hieronder.

De vertrouwenspersoon staat voor je klaar bij vragen, problemen of twijfels over ongewenst gedrag of integriteit. De vertrouwenspersoon is klankbord, begeleider en kunnen waar nodig je doorverwijzen.Ze beschikken over een luisterend oor en kunnen je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.

Wat kan een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor je doen?

  • opvangen en een luisterend oor bieden;
  • meedenken over dilemma’s op het collegiale vlak;
  • adviseren over de-escalatiemogelijkheden;
  • informeren over de regels, procedures en afspraken;
  • ondersteunen als je een klacht wilt indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de decentrale overheid;
  • preventieactiviteiten ontwikkelen om ongewenst gedrag te voorkomen.

Op de Gimd website www.vertrouwenspersoon.nl kun je informatie en nieuwe ontwikkelingen rondom het thema ongewenst gedrag en integriteit volgen en raadplegen.