Disclaimer

Privacyverklaring

Vertrouwenspersoon


Voor medewerkers Optimus Primair Onderwijs

Gonny Driessen
bereikbaar via (06) 109 380 93
g.driessen@gimd.zorgvandezaak.nl

Voor ouders / leerlingen van de scholen van Optimus Primair Onderwijs

GGD Hart van Brabant
088-3686759