Disclaimer

Privacyverklaring

Optimus als werkgever

Zoals we kennis, vaardigheden, diversiteit en eigenaarschap bij onze kinderen van belang vinden, zo vinden we dat ook voor onze medewerkers. Of je nu les geeft of ondersteunend werk doet. We moedigen elkaar aan om te reflecteren vanuit verschillende perspectieven. Samen leren we dus elke dag. Dat maakt ons kwetsbaar en sterk tegelijk. Op onze teams rust de bijzondere opdracht om kinderen vertrouwen te geven, om het denk- en ontwikkelproces te stimuleren en om -zoveel als kan- maatwerk te leveren. 

Onze zes uitgangspunten

  1. Primair proces centraal: Optimus is er voor het belang van de scholen en de kinderen. Daarom staat het primaire proces altijd centraal. Processen en systemen zijn ontzorgend
  2. Diversiteit: we zijn allemaal anders: diversiteit zien we als een groot goed. Dat koesteren en stimuleren we. Er is respect voor persoonlijke kwaliteiten, ervaring en verschillen - maar altijd met scherp oog voor goed onderwijs.
  3. Eigenaarschap: net zoals onze kinderen leert en ontwikkelt ook elke leraar en ondersteuner zich met gevoel voor ‘eigenaarschap’. Daar maken we ruimte voor. 
  4. Kwaliteit: we zijn ons elke dag bewust van de kwaliteit die we leveren. We zijn daar voortdurend over in gesprek en vinden het normaal om daar verantwoording over af te leggen. We zoeken altijd naar ‘bewezen methodiek’ en waarderen tegelijk de praktische wijsheid van onze professionals.
  5. Professionele ruimte: we werken vanuit vertrouwen en geven elkaar steun en feedback. Daarom is er veel professionele ruimte voor de scholen en hun teams.
  6. Wendbaar: we zijn gericht op de toekomst. Daarom willen we wendbaar blijven. Onze organisatie, processen en systemen moeten zich voldoende snel aan kunnen passen.

Onze visie op onderwijs

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen staat onder druk. Bijna een kwart van de leerlingen van 15 jaar is zodanig laaggeletterd dat zij moeite hebben om mee te komen in het onderwijs en de samenleving. Dat zet hun kansen op volwaardige deelname aan de samenleving onder druk. Ook voor het rekenonderwijs geldt dat het streefniveau nog niet wordt gehaald. Wij vinden dat de verwachting over wat kinderen kunnen en willen leren, ambitieuzer mag. Kinderen hebben recht om te worden uitgedaagd - zolang de verwachting maar realistisch is.  De Optimus scholen zijn zich ervan bewust dat ze zo het verschil kunnen maken. Wij erkennen de waarde van evidence based kennis en onderzoek en brengen dat in de praktijk zonder de ‘praktische wijsheid’ van onze professionals in twijfel te trekken. Krachtige basisvaardigheden versterken kansgelijkheid en emancipatie. Maar naast de resultaten van het leren zelf, zijn ook een lerende en nieuwsgierige houding en plezier van belang voor succes. Daarom stimuleren we het plezier in leren en het ‘samen ontdekken’. Liefst in een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0-14 jaar. Dan helpt het enorm als de school thuis is in de lokale gemeenschap. Met een actieve en regisserende rol die professionals en lokale organisaties samen brengt. Zo groeien kinderen op in een rijke leefomgeving die een gezonde ontwikkeling stimuleert en een kansrijke toekomst biedt.

Werken bij Optimus = werken aan kansen!