Disclaimer

Privacyverklaring

Onze koers

Wereldonderwijs dat is waar de kinderen die aan ons toevertrouwd zijn recht op hebben. Kinderen ‘komen in de wereld’. Een wereld met een toekomst die nog ontluikend en ongewis is. Het is onze missie om de kinderen zo goed mogelijk, en op een breed terrein, toe te rusten voor hun rol in de samenleving van de toekomst. We willen hen daarvoor het best mogelijke onderwijs bieden.

In het koersplan 'Optimus Wereldscholen 2022-2026' beschrijven wij waar onze focus de komende jaren naar uitgaat en hoe we ons als organisatie willen door ontwikkelen. De koers is tot stand gekomen met betrokkenheid van kinderen, ouders, leraren, schoolleiders, ondersteuners en andere maatschappelijke belanghebbenden.