Disclaimer

Privacyverklaring

Samen Opleiden

Optimus Primair Onderwijs is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. 

Verschillende scholen van Optimus werken intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door daarvoor getrainde mentoren en schoolopleiders. Daarnaast werken we ook samen met Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De laatste verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee we ook samenwerken.

Studenten worden op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden.

Iedere school van Optimus is uniek, met eigen onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen. Op de opleidingsscholen die hiernaast te zien zijn, én op de andere Optimus-scholen, kunnen studenten terecht voor stages voor alle leerjaren.