Disclaimer

Privacyverklaring

Onze partners

CPV Ingenium - Talent voor Onderwijs

CPV Ingenium - Talent voor Onderwijs verzorgt voor de ruim 140 basisscholen van 10 onderwijsorganisaties in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de vervanging van leerkrachten bij verlof en verzuim. We zetten ons in voor een goede match tussen school en leerkracht.

Lees verder...

iXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Lees verder...

Maatschappelijke Adviesraad

Optimus hecht sterk aan de inbreng van het maatschappelijke veld  waarin de organisatie opereert. Los van de statutair bepaalde en formeel geregelde systemen waarbinnen zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur als “representant van de samenleving” kunnen optreden, heeft Optimus een Maatschappelijke Adviesraad (MAR) ingericht.

Lees verder...

Mosagroep

De Mosagroep is een coöperatie van zeven schoolbesturen. De Mosagroep verzorgt voor deze schoolbesturen gezamenlijk de personeels- en salarisadministratie. Op deze wijze wordt efficient invulling gegeven aan de administratieve functie en is backup gewaarborgd.

Lees verder...

Samen Opleiden

Optimus Primair Onderwijs is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. 

Lees verder...

Passend Onderwijs

Optimus Primair Onderwijs werkt samen met twee stichtingen om het passend onderwijs voor hun leerlingen optimaal in te richten: Samenwerkingsverband 30-06 en Samenwerkingsverband Stromenland.

Lees verder...