Disclaimer

Privacyverklaring

College van Bestuur

 

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Optimus en daarmee eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van organisatie en onderwijs bij Optimus. Dit betekent dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor het strategische integrale beleid, de realisatie van de koers, de kwaliteit van het onderwijs op de scholen, de interne en extere communicatie en het behartigen van de belangen van Optimus. 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de samenleving over de gerealiseerde onderwijskwaliteit, doelen en ambities. Optimus heeft een Raad van Toezicht die de samenleving vertegenwoordigt en toeziet op de besturing.

De bestuurders Harrie van de Ven en Monique Donders vormen samen een collegiaal College van Bestuur.