Raad van Toezicht

De raad van toezicht van OPTIMUS wordt gevormd door 6 leden:

Mr. drs. P.M.L. Tijssen, voorzitter
Dhr. H.A.G. Ronnes, lid
Mevr. drs. A.J.H. van der Vorst, lid
Drs. R.T. Wingens RA, lid
Mevr. A.T. Hoogland, lid
Mevr. dr. C.A.C. van Bragt, lid

Toezicht houden op de organisatie, meer specifiek op de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt, is de kerntaak van de RvT.

Daarnaast is de RvT werkgever en klankbord van de leden van het College van Bestuur.

Klik hier voor de jaarverslagen:

Klik hier voor handboek:

 

Deel deze pagina