College van Bestuur

Het bevoegd gezag van Optimus wordt gevormd door het College van Bestuur. De belangrijkste taak van het CvB is het representeren van de gemeenschap. Het bestuur van Optimus kan -en wil ook graag- uitleggen dat de organisatie doet wat de gemeenschap van de organisatie verwacht.

Met “de gemeenschap” wordt iedereen bedoeld voor wie het van belang is dat er op de scholen van Optimus goed onderwijs gegeven wordt. Belanghebbenden, owners of stakeholders zijn termen die in dit verband vaak gebruikt worden. Leerlingen en ouders zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Wat “goed onderwijs” is wordt ook voor een belangrijk deel bepaald door die gemeenschap.

Als u dit leest en belanghebbende bent bij de organisatie Optimus, nodigen wij u van harte uit nader kennis te maken met de organisatie. Dat kan door kennis te nemen van de inhoud van deze site of door via het menu “contact” te reageren. Het college van bestuur hoopt, ondermeer op deze wijze, uit de gemeenschap te horen of het zijn bestuurstaak naar behoren uitvoert. U kunt er van overtuigd zijn dat uw reactie de bestuurlijke aandacht krijgt die ze verdient.

Met vriendelijke groet,
College van Bestuur van Optimus primair onderwijs

Harrie van de Ven en Michel van den Berg.


Geef het door