GMR

De GMR van de Optimus Primair Onderwijs is operationeel sinds 1 augustus 2006.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Hendrik van der Mortel (o) - voorzitter

 • Astrid Berends (p) - secretaris

 • Suzan Tieland (o) - penningmeester

 • Ingrid Cornelissen (p)

 • Kasper Dashorst (o)

 • Karin van Eeden (o)

 • Jeroen van den Hoogen (o)

 • Marian Kroes (p)

 • Miranda Lingsma (o)

 • Sharon Martens (o)

 • Femke Meijer (p)

 • Leonie Melein (o)

 • Leonie van der Meulen (p)

 • Kristel Pennings (p)

 • Sanne Strik-Arts (p)

 • Gesanne Swinkels (p)

De leden met de (p) van personeel achter de naam zijn in dienst van Optimus Primair Onderwijs en behartigen in de GMR de belangen van het personeel van Optimus Primair Onderwijs.
De (o) achter de namen staat voor ouder en betekent dat deze mensen de belangen behartigen van alle ouders/verzorgers van de kinderen op scholen van Optimus Primair Onderwijs.

Om lid te worden van de GMR is het niet noodzakelijk om ook lid te zijn van de MR van een van de 41 scholen.

De GMR adviseert en oordeelt over bovenschoolse aangelegenheden. De bevoegdheden van de GMR staan omschreven in een GMR-reglement. Afhankelijk van het onderwerp betreft dit een advies dan wel beslissingsbevoegdheid. Daarbij kan er verschil zijn in de bevoegdheden van de personeelsgeleding of de oudergeleding.

 • De GMR bestaat uit 12 tot 14 leden, gekozen door de verschillende MR'en, conform het reglement.
 • Alle leden vergaderen tezamen op de GMR-vergaderingen ongeveer 10 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter, de secretaris en het College van Bestuur. Tijdens de vergaderingen is er ook een lid van het CvB aanwezig. Wie dit is kan afhankelijk zijn van de onderwerpen op de agenda.
  De GMR heeft ervoor gekozen om de vergaderingen door een vaste notulant te laten ondersteunen.
 • Er wordt minimaal 1 keer per jaar in een klankbordbijeenkomst tekst en uitleg gegeven aan alle MR'en, waarbij ook discussie niet wordt geschuwd.
 • De leden van de personeelsgeleding kunnen gebruik maken van de niet lesgebonden uren die zij conform de CAO in GMR-werk mogen steken. Daarnaast is het mogelijk om de werkzaamheden buiten de taakuren om te laten vergoeden.
 • Alle GMR-vergaderingen zijn openbaar en derhalve toegankelijk voor alle personeelsleden en ouders.


Documenten t.b.v. de GMR:


Geef het door