Disclaimer

Privacyverklaring

Onze visie op onderwijs

De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen staat onder druk. Bijna een kwart van de leerlingen van 15 jaar is zodanig laaggeletterd dat zij moeite hebben om mee te komen in het onderwijs en de samenleving. Dat zet hun kansen op volwaardige deelname aan de samenleving onder druk. Ook voor het rekenonderwijs geldt dat het streefniveau nog niet wordt gehaald. Wij vinden dat de verwachting over wat kinderen kunnen en willen leren, ambitieuzer mag. Kinderen hebben recht om te worden uitgedaagd - zolang de verwachting maar realistisch is. 

De Optimus scholen zijn zich ervan bewust dat ze zo het verschil kunnen maken. Wij erkennen de waarde van evidence based kennis en onderzoek en brengen dat in de praktijk zonder de ‘praktische wijsheid’ van onze professionals in twijfel te trekken. Krachtige basisvaardigheden versterken kansgelijkheid en emancipatie. Maar naast de resultaten van het leren zelf, zijn ook een lerende en nieuwsgierige houding en plezier van belang voor succes. Daarom stimuleren we het plezier in leren en het ‘samen ontdekken’.

Liefst in een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0-14 jaar. Dan helpt het enorm als de school thuis is in de lokale gemeenschap. Met een actieve en regisserende rol die professionals en lokale organisaties samen brengt. Zo groeien kinderen op in een rijke leefomgeving die een gezonde ontwikkeling stimuleert en een kansrijke toekomst biedt.