Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Optimus wordt gevormd door 6 leden:

- Mevr. dr. C.A.C. van Bragt, voorzitter
- Dhr. drs. L.M.M. van Genugten, vice voorzitter
- Mevr. A.T. Hoogland
- Dhr. mr. L.W.M. Kersten
- Dhr. ing. K.J.M. van der Velden
- Dhr. drs. R.T. Wingens RA

Toezicht houden op de organisatie, meer specifiek op de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt, is de kerntaak van de Raad van Toezicht.
Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever en klankbord van de leden van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het ambtelijk secretariaat.

Klik hier voor de jaarverslagen:

Klik hier voor het handboek:


Geef het door