Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Optimus wordt gevormd door 6 leden:

- Mevr. dr. C.A.C. van Bragt, voorzitter
- Mevr. drs. A.J.H. van der Vorst, lid
- Drs. R.T. Wingens RA, lid
- Dhr. H.A.G. Ronnes, lid
- Mevr. A.T. Hoogland, lid
- Drs. L.M.M. van Genugten, lid

Toezicht houden op de organisatie, meer specifiek op de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt, is de kerntaak van de RvT.

Daarnaast is de RvT werkgever en klankbord van de leden van het College van Bestuur.

Klik hier voor de jaarverslagen:

Klik hier voor handboek:


Geef het door