Samen Opleiden

Optimus Onderwijs is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. 

Verschillende scholen van Optimus werken intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door daarvoor getrainde mentoren en schoolopleiders.

Daarnaast werken we ook samen met Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) aan de HAN en Radboud Universiteit. De laatste verzorgt ook de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), waarmee we ook samenwerken.

Studenten worden op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden.

Iedere school van Optimus is uniek, met eigen onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen. Hier vind je een overzicht van alle scholen en hun kenmerken.
Onderstaande scholen zijn opleidingsscholen:

De Kreek’l
De Sprankel
Het Telraam
Onze Bouwsteen
De Waai
St. Jozef
De Regenboog Schaijk
De Regenboog Cuijk
SBO Palet
SBO Het Baken
De Bogaard
‘t Stekske
De Lens
De Sprong
Klimop Rijkevoort
de Bakelgeert
De Bongerd
Den Omgang
De vier heemskinderen
Dr. Jan de Quay
De Akkerwinde 

Op deze en op de andere Optimus-scholen kunnen studenten terecht voor stages voor alle leerjaren.


Geef het door