Samen Opleiden

Optimus Onderwijs is een opleidingsbestuur. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan de opleiding en ontwikkeling van onze (toekomstige) leerkrachten. Samen Opleiden is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de MBO-Raad en de lerarenopleidingen. 

Verschillende scholen van Optimus werken intensief samen met de HAN Pabo binnen het kader Samen Opleiden. Op deze scholen worden studenten opgeleid en begeleid door daarvoor getrainde mentoren en schoolopleiders.

Daarnaast werken we ook samen met Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan de Radboud Universiteit. 

Studenten worden op een intensieve manier bij onze scholen betrokken. Ze maken deel uit van het team en verzorgen lessen, maar zijn ook actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van het onderwijs. Het opleidingsprogramma op de HAN Pabo en het leren in de praktijk zijn nauw met elkaar verbonden.

Iedere school van Optimus is uniek, met eigen onderwijskundige thema’s en ontwikkelingen. Onderstaande scholen zijn opleidingsscholen.

De Kreek’l

De Sprankel

Het Telraam

Onze Bouwsteen

De Waai

St. Jozef

De Regenboog Schaijk

De Regenboog Cuijk

Het Palet

Het Baken

De Bogaard

Op deze en op de 20 andere Optimus-scholen kunnen Pabo-studenten terecht voor stages voor alle leerjaren.


Geef het door